PUBLICATIONS & ANNOUNCEMENTS

LAW ON PROTECTION OF PERSONAL DATA

Title: Memorandum on Protection of Personal Data

Date: May, 2017

This Memorandum has been prepared to provide information on the legal framework of the Law numbered 6698 on Protection of Personal Data which has been published in the Official Gazette dated April 7, 2016 and numbered 29677 and to evaluate the procedures to be followed by companies to be in compliance with the Law from the point of view of employment law and contractual law.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Title: Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Memorandum

Date: May, 2017

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na uyum kapsamında şirketlerin yapması gerekenlerin iş hukuku ile sözleşmeler hukuku yönünden değerlendirilmesine ilişkin olarak bilgi notu.

IMMIGRATION LAW: RESIDENCE AND WORK PERMITS FOR FOREIGNERS IN TURKEY

Title: Immigration in Turkey

Date: November, 2016

This publication also covers recent changes made by new legislation in the year of 2016.


SEMINAR ON RESIDENCE & WORK PERMITS IN TURKEY - YABANCILARIN TÜRKİYE’DE İKAMET VE ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA SEMİNER

DAB Law Firm has conducted “Residence and Work Permits for Foreigners in Turkey” seminar in collaboration with Lebib Yalkın on May 4, 2016. We would like to thank everyone for their interest in our seminar.


DAB Hukuk Bürosu ve Lebib Yalkın işbirliği ile 4 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen seminerde, Yabancıların Türkiye’de ikamet etme ve çalışmalarına ilişkin konular ilgili mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda detaylıca incelenmiştir. İlgi gösteren herkese teşekkür ederiz.

Çalışma İzinleri


GLOBAL GUIDE TO BACKGROUND CHECKS - MAYER BROWN PUBLICATION

We are very proud to be a part of “A Global Guide to Background Checks! As the Turkish contributor law firm to Mayer Brown publications, DAB Law Firm has participated in “A Global Guide to Background Checks ″ in order to provide guidance from the Turkish law perspective. Please do not hesitate to contact us should you require any legal assistance in relation to the Turkish laws.

“A Global Guide to Background Checks″ başlıklı hukuki kılavuzun bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Mayer Brown hukuk bürosunun hukuki yayınlarının Türkiye ayağı olarak “A Global Guide to Background Checks″ başlıklı bir çok ülkeyi kapsayan uluslararası bu yayınına DAB Hukuk Bürosu olarak Türk Hukuku açısından katılımda bulunmuş ve hukuki görüşlerimizi sunmuş bulunmaktayız.

Title: GLOBAL GUIDE TO BACKGROUND CHECKS

Date: April 21, 2016


NOTE ON DATA PROTECTION IN TURKEY

Please be informed that currently there is no specific regulation regarding the protection of personal data in Turkey and protection of personal data is regulated under various legislation. However, the Draft Code on the Protection of Personal Data has been prepared by way of modelling European Union’s Directive numbered 95/46 and recently approved by the Prime Minister of Turkey. Please find our publication regarding data protection and personal data in Turkey.

Title: NOTE ON DATA PROTECTION

Date: March 11, 2016


LAW NO. 6663 - AMENDMENTS CONCERNING THE EMPLOYMENT LAW

Please be informed that by the enforcement of the Law Regarding the Amendment of Income Tax Law and Certain Laws (Law No:6663) there have been many changes concerning employees and employers. This publication provides general information on those amendments especially from an employment law perspective.

Title: Law No:6663 Amendments Concerning the Employment Law

Date: February 25, 2016


GUIDANCE FOR EXPATS WORKING & RESIDING IN TURKEY

As DAB Law Firm we have observed that expats and even their employers get lost between the procedures to be followed during the residence and work permit applications. In this regard, this note is prepared to provide guidance to foreigners working in Turkey or wishing to work and reside in Turkey.

Title: GUIDANCE FOR EXPATS

Date: February 1, 2016


İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNE İLİŞKİN SEMİNER

DAB Hukuk Bürosu, 13 Ocak 2016 tarihinde Lebib Yalkın ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmiş olduğu “İş Sözleşmelerinin Feshi” seminerine gösterilen yoğun ilgi sebebiyle seminer notlarının genel bir özetini ekte sunmaktadır. Bilindiği üzere, günümüz ekonomisinde gerek yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması gerekse işverenlerin nitelikli çalışan arayışları dikkate alındığında, uygulamada iş sözleşmelerinin feshi konusu giderek önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, DAB Hukuk Bürosu söz konusu seminerde iş sözleşmesinin feshinde izlenilmesi gereken usul, çalışana yapılması gereken fesih ödemeleri, çalışanın ve işverenin hakları, iş güvencesi hükümleri, toplu işten çıkarmalar, işyeri devri, iş sözleşmelerin devri (işçi devri) ve feshin sonuçları gibi konuları hem ilgili mevzuat hem de Yargıtay kararları kapsamında inceleyerek kısa bir özetini sunmaktadır.

Konu: İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

Tarih: 27 Ocak 2016


SEMINAR REGARDING TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS

-DAB Law Firm will conduct “Termination of Employment Contracts” seminar in collaboration with Lebib Yalkın on January 13, 2016. In the seminar, DAB Law firm will provide detailed information on termination of employment contracts in accordance with the Labour Code, relevant legislation and Court of Appeal decisions.

-DAB Hukuk Bürosu ve Lebib Yalkın işbirliği ile 13 Ocak 2016 tarihinde düzenlenecek olan “İş Sözleşmelerinin Feshi” seminerinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında iş sözleşmelerinin feshi konusu hem ilgili mevzuat hem de Yargıtay kararları kapsamında detaylıca işlenecektir.

seminer


TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS

This publication covers the general conditions of employment relationship, types of the termination of employment contracts and relevant provisions of the Labour Code (No.4857) such as collective dismissal procedures. Furthermore, termination related payments and compensations are also briefly mentioned in this publication.

Title: TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS

Date: December 30, 2015


JOINT STOCK COMPANIES & LIMITED LIABILITY COMPANIES

DAB Law Firm is happy to share its publication regarding Joint Stock Companies & Limited Liability Companies in Turkey. This publication is prepared to provide general information regarding two primary types of limited liability entities that may be incorporated in Turkey.

Title: JOINT STOCK COMPANIES & LIMITED LIABILITY COMPANIES

Date: December 30, 2015


EUROPE TERMINATION TRAFFIC LIGHTS 2015 - MAYER BROWN PUBLICATION

DAB Law Firm is happy to share another newest publication regarding risk levels on termination of employment contracts. As the Turkish contributor law firm to Mayer Brown publications, DAB Law Firm has participated in the “Europe Termination Traffic Lights 2015″ in order to provide guidance from the Turkish law perspective. Please do not hesitate to contact us should you require any further information or legal assistance regarding employment law in Turkey.

Title: EUROPE TERMINATION TRAFFIC LIGHTS 2015

Date: September 17, 2015


EUROPE DIVERSITY AND DISCRIMINATION TRAFFIC LIGHTS 2015 - MAYER BROWN PUBLICATION

DAB Law Firm is very pleased to share the newest publication concerning diversity and discrimination in the workplace, which is one of the major issues of employment law in many jurisdictions including Turkey. As the Turkish contributor law firm to Mayer Brown publications, DAB Law Firm has participated in the “Europe Diversity and Discrimination Traffic Lights 2015″ in order to provide guidance from the Turkish law perspective. Please do not hesitate to contact us should you require any further information or legal assistance regarding employment law in Turkey.

Title: EUROPE DIVERSITY AND DISCRIMINATION TRAFFIC LIGHTS 2015

Date: September 14, 2015


PODCAST INTERVIEW WITH MAYER BROWN U.K. - GENERAL OVERVIEW OF TURKISH EMPLOYMENT LAW

We are happy to announce that our Podcast Interview with Mayer Brown which is a leading global law firm is now released. Our Podcast Interview covers the general employment related issues especially what international employers with employees in Turkey need to know about Turkish employment law. Some of the main topics are as follows:

1. General Procedures for Obtainment of Residence and Work Permits
2. The General Provisions on the Employment Relationship
3. The Provisions on the Confidentiality and Non-Competition
4. Employment Issues on a Transfer of Business
-Asset Sale
-Share Sale
-Transfer of Employees
5. Termination of Employment Contracts
-Termination with Notice Period
-Abuse of the Right of Termination
-Job Security and Re-employment
-Immediate Termination
-Termination related Payments